[AUDIO THÁNH LỄ] MỪNG CHÚA GIÁNG SINH NĂM B THÁNH LỄ ĐÊM

Bài giảng hàng tuần - Dec 25/12/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh Thánh Lễ nửa đêm  do Cha sở Antôn chia sẻ.