[Audio Thánh Lễ] Mừng Chúa Giáng Sinh – Năm C Thánh Lễ Rạng Đông

Bài giảng hàng tuần - Dec 26/12/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh Lễ Rạng Đông Năm C