[Audio Thánh Lễ] Mừng Chúa Phục Sinh Lễ Thiếu Nhi Năm C

Bài giảng hàng tuần - Mar 28/03/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Anton Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời trong thánh lễ Mừng Chúa Phục Sinh – Năm C