[AUDIO THÁNH LỄ] MỪNG KÍNH ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI BỔN MẠNG KHU GIÁO IV GX.PHÚ HÒA NĂM B.

Bài giảng hàng tuần - Dec 09/12/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Mừng Kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Bổn Mạng Khu Giáo IV Gx.Phú Hòa do Cha sở Antôn chia sẻ.