[AUDIO THÁNH LỄ] MỪNG KÍNH THÁNH MARTINO DE PORRES BỔN MẠNG KHU GIÁO III GX.PHÚ HÒA NĂM A

Bài giảng hàng tuần - Nov 04/11/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Mừng Kính Thánh Martino De Porres Bổn Mạng Khu Giáo III Gx.Phú Hòa  Năm A do Cha sở Antôn chia sẻ.