[AUDIO THÁNH LỄ] MỪNG KÍNH THÁNH SIMON PHAN ĐẮC HÒA BỔN MẠNG HUYNH ĐOÀN ĐA MINH GX.PHÚ HÒA NĂM C

Bài giảng hàng tuần - Dec 13/12/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Mừng Kính Thánh Simon Phan Đắc Hòa Bổn Mạng Huynh Đoàn Đa Minh Gx.Phú Hòa Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.