[Audio Thánh Lễ] Mừng kỷ Niệm 45 Năm Hồng Ân Linh Mục Cha Sở Antôn Mai Đức Huy 1972. 29/4/2017.

Bài giảng hàng tuần - Apr 30/04/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Mừng kỷ Niệm 45 Năm Hồng Ân Linh Mục Cha Sở Antôn Mai Đức Huy1972. 29/4/2017.