[Audio Thánh Lễ] Mừng Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời & Bổn Mạng Ban Hát TNTT Năm C

Bài giảng hàng tuần - Aug 16/08/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Mừng Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời & Bổn Mạng Ban Hát TNTT Năm C