[Audio Thánh Lễ] Mùng Một Tết Cầu Bình An Cho Năm Mới Năm A

Bài giảng hàng tuần - Jan 29/01/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Mùng Một Tết Cầu Bình An Cho Năm Mới Năm A