[Audio Thánh Lễ] Mừng Thánh Giuse Thợ Bồn Mạng Gx & HĐMV Gx Phú Hòa Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 02/05/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Mừng Thánh Giuse Thợ Bồn Mạng Gx & HĐMV Gx Phú Hòa Năm C