[AUDIO THÁNH LỄ] THÁNH LỄ MINH NIÊN 2018.

Bài giảng hàng tuần - Feb 18/02/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe Thánh Lễ Minh Niên 2018 do Cha sở chia sẻ.