[AUDIO THÁNH LỄ] THỨ BA SAU CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM B

Bài giảng hàng tuần - Jun 13/06/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Thứ Ba Sau Chúa Nhật X Thường Niên Thánh Lễ Cung Hiến Thánh Đường Giáo Xứ Phú Hòa 12.6.2018 Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ.