[AUDIO THÁNH LỄ] THỨ TƯ LỄ TRO NĂM B. Tư Lễ Tro Năm B

Bài giảng hàng tuần - Feb 16/02/2018

 Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro Năm B  do Cha sở chia sẻ.