[Audio Thánh Lễ]Chúa Nhật Chúa Phục Sinh Năm A Thánh Lễ Thiếu Nhi.

Bài giảng hàng tuần - Apr 17/04/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Anton Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời trong thánh lễ Chúa Nhật Chúa Phục Sinh Năm A Thánh Thiếu Nhi.