[Audio Thánh Lễ]Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A Thánh Lễ Sáng

Bài giảng hàng tuần - Mar 21/03/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A thánh lễ sáng.