[Audio Thánh Lễ]Chúa Nhật IV Chúa Phục Sinh Năm A. Thánh Lễ Sáng.

Bài giảng hàng tuần - May 07/05/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật IV Chúa Phục Sinh Năm A Thánh Lễ Sáng.