[Audio Thánh Lễ]Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A Thánh Lễ Thiếu Nhi.

Bài giảng hàng tuần - Mar 27/03/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Phanxicô Nguyễn Xuân Chính, O.C.D. – Dòng Cát Minh trong thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A thánh lễ thiếu nhi.