Audio Thánh Lễ]Chúa Nhật VII Phục Sinh Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A. Thánh Lễ Sáng.

Bài giảng hàng tuần - May 28/05/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật VII Phục Sinh Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A. Thánh Lễ Sáng.