[Audio Thánh Lễ]Mừng Kính Thánh Martino Bổn Mạng Khu 3 Gx Phú Hòa 3/11/2015 – TN Năm B

Bài giảng hàng tuần - Nov 04/11/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Mừng Kính Thánh Martino Bổn Mạng Khu 3 Gx Phú Hòa 3/11/2015 TN Năm B