[Audio Thánh Lễ]Mừng Kính Thánh Phanxicô Xaviê Bổn Mạng Khu Giáo VI I Mùa Vọng – Năm C

Bài giảng hàng tuần - Dec 05/12/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Mừng Kính Thánh Phanxicô Xaviê Bổn Mạng Khu Giáo VI1 MV Năm C