[Audio Thánh Lễ]Thánh Lễ Tạ Ơn Cuối Năm, Tất Niên 2016 Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 01/01/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Thánh Lễ Tạ Ơn Cuối Năm, Tất Niên 2016 Năm A