[Audio Thánh Lễ]Thứ Năm Tuần Thánh, Thánh Lễ Tiệc Ly Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 13/04/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Thánh Lễ Tiệc Ly Năm A.