Bài 2: Tại Fatima, Đức Mẹ Nói Về Lòng Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ

Bài 2: Tại Fatima, Đức Mẹ Nói Về Lòng Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ

Tháng Mân Côi - Mar 24/03/2014

Ta muốn các con đến đây ngày 13 tháng tới, Ta muốn các con tiếp tục lần hạt hằng ngày tôn kính Đức Mẹ Mân Côi để xin hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh vì chỉ có Đức Mẹ có thể giúp

TẠI FATIMA, ĐỨC MẸ NÓI VỀ LÒNG TÔN SÙNG TRÁI TIM ĐỨC MẸ

Lần thứ 2

NGÀY 13 THÁNG BẢY 1917

Sau khi đến đồi Cova da Iria gần chỗ cây sồi nơi nhiều người đang lần hạt, chúng con lại thấy chớp sáng và sau đó Đức Mẹ hiện đến.

– Bà muốn con làm chi?

– Ta muốn các con đến đây ngày 13 tháng tới, Ta muốn các con tiếp tục lần hạt hằng ngày tôn kính Đức Mẹ Mân Côi để xin hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh vì chỉ có Đức Mẹ có thể giúp.

– Thưa Bà, xin Bà nói cho chúng con rõ Bà là ai!  Xin Bà làm một phép lạ để mọi người tin là Bà hiện ra với chúng con.

– Nhớ đến đây hàng tháng.  Tới tháng Mười Ta sẽ nói cho chúng con rõ Ta là ai và muốn gì và Ta sẽ làm một phép lạ cho mọi người thấy và tin.

Con có xin mấy điều nữa nhưng con chẳng nhớ đã xin những gì.  Con chỉ nhớ Đức Mẹ có dặn con là những người đó cần đọc kinh Mâncôi để được ơn xin.  Rồi Đức Mẹ dặn tiếp:

– Hãy hy sinh cầu cho tội nhân và lặp lại mỗi hy sinh: "Lạy Chúa Giêsu, vì yêu Chúa, để cầu cho tội nhân thống hối và đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ."

Nói xong, Đức Mẹ mở rộng tay ra như đã làm trong hai lần trước.  Những tia sáng thấu qua trái đất và chúng con thấy một biển lửa.  Ma quỉ và các linh hồn dưới hình người bị dìm vào đó như những cục than hồng, cháy đen hay đỏ rực đang ngoi ngóp, phập phồng, có lúc bị ném lên như cùng với cuộn khói đen kịt rồi văng trở lại hỏa hào tràn ngập rên siết, nghiến răng thống khổ và thất vọng.  Điều đó làm chúng con kinh hãi và run sợ.  (chắc điều đó làm con khóc thét lên như những người chung quanh nói họ thấy con khóc)  Quỉ dữ có thể phân biệt nhờ sự hung dữ và tàn bạo giống như những quái vật khủng khiếp chưa từng thấy, cháy đen hay đỏ rực như than trong lò.  Kinh khiếp và hoảng hốt chúng con ngước nhìn xin Đức Mẹ cứu giúp.  Đức Mẹ đã nhân từ, buồn sầu nhắn nhủ:

– Các con vừa thấy hỏa ngục nơi tội nhân khốn nạn phải rơi vào.  Để cứu họ, Chúa muốn thiết lập trên thế giới sự tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Tội Mẹ.

Nếu những điều Mẹ dạy được thi hành, nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới sẽ có hòa bình.  Chiến tranh sắp chấm dứt, nhưng nếu người ta không thôi xúc phạm đến Chúa, một cuộc chiến khác tàn bạo hơn sẽ bùng nổ trong đời Đức Giáo Hoàng Piô 11.  Khi các con thấy ánh sáng lạ lùng(15) chiếu giữa ban đêm, hãy biết rằng đó là điềm lạ vĩ đại Chúa cho các con biết, Chúa sắp trừng phạt thế giới vì tội lỗi bằng chiến tranh, đói khát và sự bách hại Giáo Hội và Đức Thánh Cha.

"Để ngăn ngừa điều đó, Mẹ đến để xin dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và rước lễ đền tạ các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng(16).  Nếu người ta lắng nghe lời Ta xin, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình(17).  Nếu không, nước Nga sẽ truyền bá điều lầm lạc khắp thế giới, gây chiến tranh và bách hại Giáo Hội.  Nhiều người tốt lành  bị giết, Đức Thánh Cha sẽ phải khổ; nhiều nước sẽ biến mất, nhưng sau cùng Trái Tim Mẹ sẽ thắng.  Đức Thánh Cha sẽ dâng hiến nước Nga cho Đức Mẹ, nước Nga sẽ trở lại, một giai đoạn hòa bình sẽ được ban cho thế giới.  Tín Điều Đức Tin sẽ luôn được bảo vệ ở Bồ Đào Nha v.v…  Đừng nói với ai, riêng Phanxicô thì có thể kể lại cho em.

"Mỗi khi các con lần hạt, đọc lời nguyện sau đây sau mỗi mầu nhiệm: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục.  Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là các linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn."

Yên lặng một chút, con hỏi tiếp:

– Bà còn muốn con làm chi nữa không?

– Không, Ta không đòi các con làm chi nữa hôm nay.

Rồi Đức Mẹ lên trời hướng về phía đông cho tới khi biến mất nơi xa vời.