BÀI CẦU NGUYỆN CHUNG

BÀI CẦU NGUYỆN CHUNG

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 24/03/2014

I. Bài Cầu Nguyện Chung (học thuộc lòng)

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh Nước Cha được đến, Ý Cha được nên đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, Xin tha tội cho chúng con, như chúng con tha cho kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, Song cứu chúng con khỏi điều ác Vì Nước, Quyền, Vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. A-men.

II. Bài Ha-lê-lu-gia

Ha-lê-lu-gia kính khen Jêsus, Ha-lê-lu-gia A-men

Ha-lê-lu-gia kính khen Jêsus, dứt giấy chúng tôi hoài.

III. Bài Tôn Vinh Chân Thần

Tôn vinh Chân Thần nguồn ơn vô đối, Dưới đất chúng sinh ngợi Chúa khắp nơi, Trời cao cũng chung khen ngợi Ba Ngôi; Chúa Cha, cùng Con, Thánh Linh muôn đời. A-men.