BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA NGÀY THỨ V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Dec 29/12/2017

 

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Ngày Thứ V Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh Năm B.