BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH NĂM C.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Dec 29/12/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Ngày V Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh Năm C