Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Ba Ngày 29.12 Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Dec 30/12/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba ngày 29.12 trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh Năm C