Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Ba Sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 16/02/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C