Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Ba Sau Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 16/05/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A.