BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 28/05/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm C.