BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VI TN-B

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 16/02/2021

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật VI TN-B.