BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 03/07/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật XIII Thường Niên Lễ Kính Thánh Tôma Tông Đồ Năm B.