BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Aug 10/08/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm B.