BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 03/10/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A.