BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 31/10/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A.