BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 30/10/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B.