BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Nov 17/11/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Êlisabeth Hungari Năm A.