BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BA TRONG TUẦN I THƯỜNG NIÊN NĂM C.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 16/01/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba trong tuần I Thường Niên Năm C.