Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 15/10/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật 28 Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Têrêsa Giêsu,Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh. Năm C