BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Mar 03/03/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau CN II Mùa Chay Năm B.