BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT THÁNH GIA THẤT MÙA GIÁNG SINH NĂM C.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 08/01/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật Thánh Gia Thất Mùa Giáng Sinh Năm C.