BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 08/05/2021

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B.