BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN LỄ NHỚ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MARIA NĂM A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 20/06/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật XI Thường Niên Lễ Nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria Năm A.