BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 14/07/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm B.