BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Sep 01/09/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm B.