BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 23/10/2021

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B.