BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 17/10/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo Năm A.