BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Nov 04/11/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật XXX Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục Năm A.