Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Sau Thứ Tư Lễ Tro Mùa Chay Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 13/02/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau thứ tư Lễ Tro Mùa Chay Năm C