Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 17/10/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật 29 Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Ignatiô Antiôchia,giám mục, tử đạo.Năm C